Små steg i vardagen skapar förändring

Ett företag som inte tar ansvar för hållbar utveckling får svårare och svårare att göra affärer i det moderna samhället. Kunder, investerare, ägare, medarbetare, politiker, studenter och andra intressenter förväntar sig att företagen tar ett ansvar som sträcker sig utöver affär och egenintresse.

Hållbarhet och ansvarsfullt företagande är idag en central del av att driva företag. De nya stora behov som växer fram i samhället är svåra utmaningar för det offentliga att hantera på egen hand. Här kan företag bidra och koppla det till sin egen värdegrund och till sin egen verksamhet.

I Peab finns sedan länge ett starkt engagemang i samhället och i sociala frågor. Extra stort engagemang har vi för unga i lokalsamhället och deras rätt till utbildning och utveckling. I vårt koncept Peab Life bidrar vi till en meningsfull fritid för unga. Detta ansvar är en del av det vi kallar Ett Närproducerat Samhällsbygge.

– De här områdena har vi valt att prioritera för att de ligger oss varmast om hjärtat, vi har erfarenhet och kompetens och vi tror att vi på kan göra nytta där, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef i Peab.

Ungas rätt till fysisk och psykisk hälsa, rätten till likvärdig utbildning, rätten till en trygg tonårstid där det finns vuxna att prata med är inte alltid självklart ens för unga i våra nordiska länder idag, menar Maria.

– Det finns stora klyftor i samhället och dem vill vi överbrygga genom att satsa på utbildning, handledarskap och mentorskap, där fyller vår egen skola, Peabskolan, en viktig funktion. Vår nya satsning Peab Life bidrar dessutom till att unga i Norden får likvärdig tillgång till en meningsfull fritid.

Integration och mångfald är inte välgörenhet

Hösten 2015 stod Europa inför en flyktingkris vars like vi inte upplevt sedan andra världskriget. När regeringen bad näringslivet om hjälp var Peab ett av företagen som engagerade sig.

– Vi valde att ta vårt ansvar för integrationen på två sätt, berättar Maria. Vi engagerade oss i 100-klubben och i språkintroduktion för nyanlända ungdomar. . Under de mest intensiva åren, 2015-2018, möjliggjorde Peab praktik eller jobb för över hundra nyanlända vuxna och utbildning för 200 nyanlända ungdomar.

Idag är krisen över men det viktiga integrationsarbetet fortsätter.

Maria Hernroth igen:

– Att ta in nyanlända medarbetare i företaget handlar inte om välgörenhet, det handlar om att vi behöver deras kompetens och dessutom behöver vi mångfald, både i Peab och i branschen. Läs mer om Peabs arbete med mångfald och likabehandling.

Peab Life skapar delaktighet

Syftet med Peab Life är att genom skräddarsydda projekt ge fler unga tillgång till arbetslivspraktik, sommarjobb och olika fritidsaktiviteter. Genom att möjliggöra för ungdomar att få delta i lokala samhällsbyggarprojekt som genomförs i samverkan med med kommuner, kunder eller det lokala föreningslivet, kostnadsfritt och oavsett sociala faktorer, hoppas vi kunna bidra till ökad mångfald, gemenskap och delaktighet för Nordens unga.

I flera lokala samhällsbyggarprojekt har företaget bland annat riktat sig till högstadieungdomar som har blivit delaktiga i att renovera sin skola eller en annan plats i deras närmiljö, under handledning från Peabskolan och Peab.

Även om Maria menar att det är lätt att känna sig uppgiven inför de hållbarhetsutmaningar världen står inför ser hon optimistiskt på framtiden.

– Jag känner hopp och tilltro. När 16.000 människor var och en tar små, ganska enkla steg åt rätt håll i sin vardag, då händer det grejer! 

Maria menar att det är viktigt att ha en ledning som tydligt prioriterar hållbar utveckling, men poängterar att det är medarbetarna som möjliggör företagets Närproducerade samhällsbygge i praktiken.

– Med engagemang, lite envishet och gemensamt ansvar i vardagen kommer vi väldigt långt. Då kan vi skapa förändring tillsammans, säger Maria.

Peab Life – unika, lokala samhällsbyggarprojekt i egen regi

Genom Peab Life utvecklar vi några av våra sponsringsprojekt och tar samhällsengagemanget ett steg längre.

Foto: FC Rosengård

Fotboll och framtidshopp

FC Rosengård är tidernas mest framgångsrika lag i damallsvenskan. Men när Peabkoncernen valde att sponsra FC Rosengård handlade det inte bara om fotboll, utan om att ge ungdomar en framtidstro och stödja dem på vägen ut i arbetslivet.

Ideellt engagemang rustar ungdomar

Höllvikens Innebandyförening är en förening med stort engagemang för ungdomar i lokalsamhället – en verksamhet som väl matchar Peabs värderingar och önskan att stötta lokala initiativ för unga. Samarbetet mellan Peab och föreningen har lett till flera aktiviteter för att stärka unga för framtiden.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.