Små steg i vardagen skapar förändring

Ett företag som inte tar ansvar för hållbar utveckling får svårare och svårare att göra affärer i det moderna samhället. Kunder, investerare, ägare, medarbetare, politiker och andra intressenter förväntar sig att företagen tar ett ansvar som sträcker sig utöver affär och egenintresse.

Hållbarhet och ansvarsfullt företagande är idag en central del av att driva företag. De nya stora behov som växer fram i samhället är svåra utmaningar för det offentliga att hantera på egen hand. Här kan företag bidra och koppla det till sin egen värdegrund och till sin egen verksamhet.

I Peab finns sedan länge ett starkt engagemang i samhället och i sociala frågor. Idag har Peab valt att fokusera sitt samhällsengagemang inom fyra områden: ungdomar, utbildning, integration och något vi kallar Peab Life; ett koncept som möjliggör en meningsfull fritid för unga.

– De här områdena har vi valt för att de ligger oss varmast om hjärtat, vi har erfarenhet och kompetens och vi tror att vi på kan göra nytta där, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef i Peab.

Ungas rätt till fysisk och psykisk hälsa, rätten till likvärdig utbildning, rätten till en trygg tonårstid där det finns vuxna att prata med är inte alltid självklart ens för unga i våra nordiska länder idag, menar Maria.

– Det finns stora klyftor i samhället och dem vill vi överbrygga genom att satsa på utbildning, handledarskap och mentorskap, där fyller vår egen skola, Peabskolan, en viktig funktion. Vår nya satsning Peab Life bidrar dessutom till att unga i Norden får likvärdig tillgång till en meningsfull fritid.

Integration och mångfald är inte välgörenhet

Hösten 2015 stod Europa inför en flyktingkris vars like vi inte upplevt sedan andra världskriget. När regeringen bad näringslivet om hjälp var Peab ett av företagen som engagerade sig.

– Vi valde att ta vårt ansvar för integrationen på två sätt, berättar Maria. Vi engagerade oss i 100-klubben och i språkintroduktion för nyanlända ungdomar.

När Peab gick i mål med 100-klubben, julen 2018, hade 102 nyanlända vuxna fått praktik eller jobb i Peab.

Peabskolan startade hösten 2016 språkintroduktion för 100 nyanlända ungdomar. Där fick eleverna lära sig svenska och om det svenska samhället. Målsättningen var också att de skulle bli behöriga för vidare studier eller jobb i Sverige. Totalt kunde Peabskolan under 2016-2018 möjliggöra svensk utbildning för ca 200 nyanlända ungdomar.

Maria Hernroth igen:

– Att ta in nyanlända medarbetare i företaget handlar inte om välgörenhet, det handlar om att vi behöver deras kompetens och dessutom behöver vi mångfald, både i Peab och i branschen.

Peab Life skapar delaktighet

Syftet med Peab Life är att genom skräddarsydda projekt ge fler unga tillgång till arbetslivspraktik, sommarjobb och olika fritidsaktiviteter. Genom att möjliggöra för ungdomar att få delta i lokala samhällsbyggarprojekt som genomförs i samverkan med det lokala föreningslivet, kostnadsfritt och oavsett sociala faktorer, hoppas vi kunna bidra till ökad jämställdhet, mångfald, gemenskap och delaktighet för Nordens unga.

I flera lokala samhällsbyggarprojekt har företaget bland annat riktat sig till högstadieungdomar som har blivit delaktiga i att renovera sin skola eller en annan plats i deras närmiljö, under handledning från Peabskolan och Peab. 

Även om Maria menar att det är lätt att känna sig uppgiven inför de hållbarhetsutmaningar världen står inför ser hon optimistiskt på framtiden.

– Jag känner hopp och tilltro. När 16 000 människor var och en tar små, ganska enkla steg åt rätt håll i sin vardag, då händer det grejer! 

Maria menar att det är viktigt att ha en ledning som tydligt prioriterar hållbar utveckling, men poängterar att det är medarbetarna som möjliggör företagets samhällsansvar i praktiken.

– Med engagemang, lite envishet och gemensamt ansvar i vardagen kommer man väldigt långt. Då kan vi skapa förändring tillsammans, säger Maria.

Unga stimuleras i entreprenörskap och innovation

De flesta skolor skulle vilja ha mer kontakt med företag och näringsliv. Med konceptet Proffsmentor har Peab öppnat dörren för högstadieelever i ett samarbete som stimulerar innovation och hållbar utveckling. I slutet av maj var det dags för ”examen”.

Ömsesidigt lärande och integration

Byggprojektet Citypassagen i Örebro har blivit plattform för möten, inkludering och integration. I det sociala projektet Samspelet möts ungdomar och unga vuxna med utländsk bakgrund, Peabs medarbetare och fastighetsbolaget Castellum för att lära av varandra.

Praktik gav jobb åt unga arbetslösa

Att möta den stora efterfrågan på hyresrätter i Göteborg samtidigt kunna erbjuda arbetslösa ungdomar praktik och därefter anställning i byggbranschen är de stora vinsterna i projekt Kryddhyllan i stadsdelen Gårdsten.

En praktiktid som ger mersmak

I december 2017 påbörjade Abbas Jafari praktik på Peabs projekt Lidåker i Lidköping. Det var en gemensam satsning mellan Peab, AB Bostäder och Arbetsförmedlingen som visade sig väldigt lyckad. Nu har Abbas praktik omvandlats till en yrkesintroduktionsanställning.

”Jag är en del av det svenska samhället!”

– Visa allt du kan och våga fråga! Det är syriska Chirli Tarzibachis bästa tips för den som är nyanländ och snabbt vill komma in i jobbet på sin nya arbetsplats.

Foto: Jonas Hellsen

Praktik för nyanlända

Peab och branschen behöver framtida medarbetare och nyanlända behöver erfarenhet av svenska jobb. Därför såg Peab det som självklart att vara i med 100-klubben tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Peab Life – unika, lokala samhällsbyggarprojekt i egen regi

Genom Peab Life utvecklar vi några av våra sponsringsprojekt och tar samhällsengagemanget ett steg längre.

Foto: FC Rosengård

Fotboll och framtidshopp

FC Rosengård är tidernas mest framgångsrika lag i damallsvenskan. Men när Peabkoncernen valde att sponsra FC Rosengård handlade det inte bara om fotboll, utan om att ge ungdomar en framtidstro och stödja dem på vägen ut i arbetslivet.

Ideellt engagemang rustar ungdomar

Höllvikens Innebandyförening är en förening med stort engagemang för ungdomar i lokalsamhället – en verksamhet som väl matchar Peabs värderingar och önskan att stötta lokala initiativ för unga. Samarbetet mellan Peab och föreningen har lett till flera aktiviteter för att stärka unga för framtiden.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.