Små steg i vardagen skapar förändring

Ett företag som inte tar ansvar för hållbar utveckling får svårare och svårare att göra affärer i det moderna samhället. Kunder, medarbetare, politiker och andra samarbetspartners förväntar sig att företagen tar ett ansvar som sträcker sig utöver affären och egenintresse.

Hållbarhet och ansvarsfullt företagande intresserar allt fler företag. De nya stora behov som växer fram i samhället är svåra utmaningar för det offentliga att hantera på egen hand. Här kan företag bidra och koppla det till sin egen värdegrund eller till sin egen verksamhet.

I Peab finns sedan länge ett starkt engagemang i samhället och i sociala frågor. Idag har Peab valt att fokusera sitt samhällsengagemang inom fyra områden: ungdomar, utbildning, integration och lokala samhällsbyggarprojekt.                

-  De här områdena har vi valt för att de ligger oss varmast om hjärtat, vi har erfarenhet och kompetens och vi tror att vi på kan göra nytta där, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef i Peab.

Ungas rätt till fysisk och psykisk hälsa, rätten till likvärdig utbildning, rätten till en trygg tonårstid där det finns vuxna att prata med är inte alltid självklart ens för unga i våra Nordiska länder idag, menar Maria.

-  Det finns stora klyftor i samhället och dem vill vi överbrygga genom att satsa på utbildning, handledarskap och mentorskap, där fyller vår egen skola, Peabskolan, en viktig funktion.

Integration och mångfald är inte välgörenhet

Hösten 2015 stod Europa inför en flyktingkris vars like vi inte upplevt sedan andra världskriget. När regeringen bad näringslivet om hjälp var Peab ett av företagen som engagerade sig.

- Vi valde att ta vårt ansvar för integrationen på två sätt, berättar Maria. Vi engagerade oss i 100-klubben och i språkintroduktion till nyanlända ungdomar.

Genom 100-klubben åtar sig företagen att, i samarbete med Arbetsförmedlingen, ge sysselsättning till 100 nyanlända inom en treårsperiod. Idag, sommaren 2018, har runt 75 personer kommit in i Peab den vägen.

Peabskolan startade hösten 2016 språkintroduktion för 100 nyanlända ungdomar. Där fick eleverna lära sig svenska och om det svenska samhället. Målsättningen var också att de skulle bli behöriga för vidare studier eller jobb i Sverige.

Maria Hernroth igen:

- Att ta in nyanlända medarbetare i företaget handlar inte om välgörenhet, det handlar om att vi behöver deras kompetens och dessutom behöver vi mångfald, både i Peab och i branschen.

Det lokala samhällsbyggandet skapar delaktighet

För att bygga långsiktiga, hållbara relationer i lokalsamhället driver Peab gärna lokala samhällsbyggarprojekt som ofta inkluderar både unga, utbildning och integration.

I projektet Kryddhyllan i Gårdsten i Göteborg har Peab, i samverkan med Robert Dicksons stiftelse, sysselsatt ungdomar boende i området, som en del av det ordinarie byggprojektet. Efter avslutat projekt har två av ungdomarna fått anställning i Peab.

I andra lokala samhällsbyggarprojekt har företaget riktat sig till högstadieungdomar som har blivit delaktiga i att renovera sin skola eller en annan plats i deras närmiljö, under handledning från Peabskolan och Peab.

Även om Maria menar att det är lätt att känna sig uppgiven inför de hållbarhetsutmaningar världen står inför ser hon optimistiskt på framtiden.

- Jag känner hopp och tilltro. När 15.000 människor var och en tar små, ganska enkla steg åt rätt håll i sin vardag, då händer det grejer! 

Maria menar att det är viktigt att ha en ledning som tydligt prioriterar hållbar utveckling, men poängterar att det är medarbetarna som möjliggör företagets samhällsansvar i praktiken.

-  Med engagemang, lite envishet och gemensamt ansvar i vardagen kommer man väldigt långt. Då kan vi skapa förändring tillsammans, säger Maria.

Unga stimuleras i entreprenörskap och innovation

De flesta skolor skulle vilja ha mer kontakt med företag och näringsliv. Med konceptet Proffsmentor har Peab öppnat dörren för högstadieelever i ett samarbete som stimulerar innovation och hållbar utveckling. I slutet av maj var det dags för ”examen”.

Ömsesidigt lärande och integration

Byggprojektet Citypassagen i Örebro har blivit plattform för möten, inkludering och integration. I det sociala projektet Samspelet möts ungdomar och unga vuxna med utländsk bakgrund, Peabs medarbetare och fastighetsbolaget Castellum för att lära av varandra.

Praktik gav jobb åt unga arbetslösa

Att möta den stora efterfrågan på hyresrätter i Göteborg samtidigt kunna erbjuda arbetslösa ungdomar praktik och därefter anställning i byggbranschen är de stora vinsterna i projekt Kryddhyllan i stadsdelen Gårdsten.

En praktiktid som ger mersmak

I december 2017 påbörjade Abbas Jafari praktik på Peabs projekt Lidåker i Lidköping. Det var en gemensam satsning mellan Peab, AB Bostäder och Arbetsförmedlingen som visade sig väldigt lyckad. Nu har Abbas praktik omvandlats till en yrkesintroduktionsanställning.

”Jag är en del av det svenska samhället!”

– Visa allt du kan och våga fråga! Det är syriska Chirli Tarzibachis bästa tips för den som är nyanländ och snabbt vill komma in i jobbet på sin nya arbetsplats.

Foto: Jonas Hellsen

Praktik för nyanlända

Peab och branschen behöver framtida medarbetare och nyanlända behöver erfarenhet av svenska jobb. Peab är med i 100-klubben i ett samarbete med Arbetsförmedlingen.

Foto: FC Rosengård

Fotboll och framtidshopp

FC Rosengård är tidernas mest framgångsrika lag i damallsvenskan. Men när Peabkoncernen valde att sponsra FC Rosengård handlade det inte bara om fotboll, utan om att ge ungdomar en framtidstro och stödja dem på vägen ut i arbetslivet.

Ideellt engagemang rustar ungdomar

Höllvikens Innebandyförening är en förening med stort engagemang för ungdomar i lokalsamhället – en verksamhet som väl matchar Peabs värderingar och önskan att stötta lokala initiativ för unga. Samarbetet mellan Peab och föreningen har lett till flera aktiviteter för att stärka unga för framtiden.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.