Koncernledning

Jesper Göransson

VD och koncernchef Peab AB (CEO)

Niclas Winkvist

Ekonomi- och Finansdirektör (CFO), del av Affärsområde Industri

Roger Linnér

Produktionschef (COO), del av Affärsområde Industri

Camila Buzaglo

Kommunikationsdirektör (CCO)

Johan Dagertun

Strategichef (CSO)

Stefan Danielsson

Affärsområdeschef Bygg

Lotta Brändström

Affärsområdeschef Anläggning

Göran Linder

Affärsområdeschef Projektutveckling