Årsstämma 2015

Årsstämma för aktieägare i Peab AB (publ) ägde rum onsdagen den 13 maj 2015, kl 15.00 i Grevieparken, Grevie.