Årsstämma 2022

Årsstämma för aktieägare i Peabs AB äger rum torsdagen den 5 maj 2022 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Med anledningen av den rådande pandemin kan formerna för årsstämman komma att ändras.

Närmare information om årsstämman kommer att finnas i kallelsen, som publiceras senast fyra veckor före årsstämman.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman måste skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran ska vara styrelsens sekreterare (karin.malmgren@peab.se) tillhanda senast den 10 mars 2022.

Årsstämmor

Dokument från årsstämmor från 2015 och senare.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.