Extra bolagsstämma 2020

Extra bolagsstämma för aktieägare i Peab AB (publ) ägde rum torsdagen den 12 november 2020.

För att motverka spridning av Covid-19 beslutade styrelsen  att den extra bolagsstämman skulle genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Peab välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges i kallelsen nedan.

Anmälan/röstning hölls öppen till och med 11 november 2020. 

För frågor om extra bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 77 (måndag-fredag kl 09.00-16.00).