Stabilt första halvår

– Peab redovisar fortsatt tillväxt och ett förbättrat resultat efter det första halvåret 2022. Vi fortsätter att hantera kostnadsökningarna väl, även om vi ser viss påverkan på rörelsemarginalen. Trots det alltjämt osäkra omvärldsläget har vi en hög orderingång, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

April – juni 2022

 • Nettoomsättning 16.858 Mkr (15.169)
 • Rörelseresultat 885 Mkr (824)
 • Rörelsemarginal 5,2 procent (5,4)
 • Resultat före skatt 881 Mkr (808)
 • Resultat per aktie 2,36 kr (2,18)
 • Orderingång 14.334 Mkr (13.094)
 • Kassaflöde före finansiering -1.540 Mkr (-97)

Januari – juni 2022

 • Nettoomsättning 29.402 Mkr (26.385)
 • Rörelseresultat 895 Mkr (751)
 • Rörelsemarginal 3,0 procent (2,8)
 • Resultat före skatt 889 Mkr (741)
 • Resultat per aktie 2,40 kr (1,99)
 • Orderingång 29.709 Mkr (27.540)
 • Orderstock 49.899 Mkr (46.684)
 • Kassaflöde före finansiering -1.863 Mkr (-205)
 • Nettoskuld 6.333 Mkr (5.424)
 • Nettoskuldsättningsgrad 0,5 (0,4)

Kontakt

Juha Hartomaa

IR-chef

Telefon: 0725-33 31 45

Dela det här på: