Finansiell information

Peabs B-aktie är börsnoterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan.

Peabaktien

-3,50 SEK / 117,40 SEK

Mer information

Peabs årsstämma äger rum 6 maj 2021

Här hittar du kallelse, anmälningsformulär och övrig dokumentation.

Foto: Bosse Johansson

Finansiell information och rapporter

2021  
Rapport för första kvartalet 2021 kl 13, 6 maj 2021
Årsstämma 2021 6 maj 2021
Rapport för andra kvartalet 2021 16 juli 2021
Rapport för tredje kvartalet 2021 27 oktober 2021
Bokslutskommuniké 2021 4 februari 2022

/om-peab/finansiell-information/peabaktien/

Information om analytiker, aktiedata, återköp/avyttring av egna aktier, ägarförteckning, aktiekapitalets utveckling och skattefrågor.

Peabaktien

/om-peab/finansiell-information/ekonomisk-oversikt/

Finansiella mål, femårsöversikt, alternativa nyckeltal och definitioner.

Ekonomisk översikt

/om-peab/finansiell-information/laneprogram/

På denna sida återfinns prospekt för Peabs låneprogram – företagscertifikat och MTN.

Låneprogram

Kontakt

Juha Hartomaa, IR-chef

Telefon: 0725-33 31 45

Kerstin Danasten, presschef

Använd pressjournumret endast för medierelaterade frågor. Det går inte att skicka sms till detta nummer.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.