Finansiell information

Peabs B-aktie är börsnoterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan.

Peabaktien

+1,05 SEK / 75,05 SEK

Mer information

Finansiell information och rapporter

2018
Bokslutskommuniké 2018 8 februari 2019
2019  
Års- och hållbarhetsredovisning 2018 april 2019
Rapport för första kvartalet 9 maj 2019
Årsstämma 9 maj 2019
Rapport för andra kvartalet 19 juli 2019
Rapport för tredje kvartalet 24 oktober 2019

/om-peab/finansiell-information/peabaktien/

Information om analytiker, aktiedata, återköp/avyttring av egna aktier, ägarförteckning, aktiekapitalets utveckling och skattefrågor.

Peabaktien

/om-peab/finansiell-information/ekonomisk-oversikt/

Finansiella mål, femårsöversikt, alternativa nyckeltal och definitioner.

Ekonomisk översikt

/om-peab/finansiell-information/laneprogram/

På denna sida återfinns prospekt för Peabs låneprogram – företagscertifikat och MTN.

Låneprogram

Kontakt

Mikael Elveroth

Finanschef

Telefon: 0733-37 10 33

Kajsa Jacobsson

Presschef

Telefon: 0725-33 34 84
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.