Finansiell information

Peabs B-aktie är börsnoterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan.

Peabaktien

-0,15 SEK / 93,70 SEK

Mer information
Foto: Mette Ottosson

Presentationen av Peabs rapport för det tredje kvartalet 2020

Den 22 oktober 2020 höll Jesper Göransson, vd och koncernchef och Niclas Winkvist, CFO en digital presentation och telefonkonferens. Länk till konferensen >>

Finansiell information och rapporter

2021  
Bokslutskommuniké 2020 4 februari 2021
Års- och hållbarhetsredovisning 2020 April 2021
Rapport för första kvartalet 2021 6 maj 2021
Årsstämma 2021 6 maj 2021
Rapport för andrakvartalet 2021 16 juli 2021
Rapport för tredje kvartalet 2021 27 oktober 2021

/om-peab/finansiell-information/peabaktien/

Information om analytiker, aktiedata, återköp/avyttring av egna aktier, ägarförteckning, aktiekapitalets utveckling och skattefrågor.

Peabaktien

/om-peab/finansiell-information/ekonomisk-oversikt/

Finansiella mål, femårsöversikt, alternativa nyckeltal och definitioner.

Ekonomisk översikt

/om-peab/finansiell-information/laneprogram/

På denna sida återfinns prospekt för Peabs låneprogram – företagscertifikat och MTN.

Låneprogram

Kontakt

Juha Hartomaa, IR-chef

Telefon: 0725-33 31 45

Kajsa Jacobsson, presschef

Använd pressjournumret endast för medierelaterade frågor. Det går inte att skicka sms till detta nummer.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.