Finansiell information

Peabs B-aktie är börsnoterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan.

Halvårsrapport: Förbättrad rörelsemarginal och bra orderläge

– Årets andra kvartal visade på fortsatta marginalförbättringar inom entreprenadverksamheterna och bostadsutveckling samt en alltjämt stabil orderingång. Likaså förblir marknadsutsikterna goda, vilket Peabs alltmer diversifierade verksamhet vad gäller länder, produkter och kunder drar fördel av, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Presentation av Peabs delårsrapport januari-juni 2021

Den 16 juli 2021 höll Jesper Göransson, vd och koncernchef och Niclas Winkvist, CFO en digital presentation och telefonkonferens. Se den här.

Peabaktien

-1,15 SEK / 93,35 SEK

Mer information

Finansiell information och rapporter

2021  
Rapport för tredje kvartalet 2021 27 oktober 2021
Bokslutskommuniké 2021 4 februari 2022
 
2022
 
Rapport för första kvartalet 2022 5 maj 2022
Årsstämma 2022 5 maj 2022

/om-peab/finansiell-information/peabaktien/

Information om analytiker, aktiedata, återköp/avyttring av egna aktier, ägarförteckning, aktiekapitalets utveckling och skattefrågor.

Peabaktien

/om-peab/finansiell-information/ekonomisk-oversikt/

Finansiella mål, femårsöversikt, alternativa nyckeltal och definitioner.

Ekonomisk översikt

/om-peab/finansiell-information/laneprogram/

På denna sida återfinns prospekt för Peabs låneprogram – företagscertifikat och MTN.

Låneprogram

Kontakt

Juha Hartomaa, IR-chef

Telefon: 0725-33 31 45
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.