Finansiell information

Peabs B-aktie är börsnoterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan.

Peabaktien

+0,80 SEK / 79,90 SEK

Mer information

Finansiell information och rapporter

2020  
Rapport för andra kvartalet 2020 17 juli 2020
Rapport för tredje kvartalet 2020 22 oktober 2020
Bokslutskommuniké 2020 4 februari 2021
Års- och hållbarhetsredovisning 2020 april 2021

Årsstämma 2020

Årsstämma för aktieägare i Peab AB (publ) ägde rum onsdagen den 6 maj 2020, kl 15.00 i Grevieparken.

/om-peab/finansiell-information/peabaktien/

Information om analytiker, aktiedata, återköp/avyttring av egna aktier, ägarförteckning, aktiekapitalets utveckling och skattefrågor.

Peabaktien

/om-peab/finansiell-information/ekonomisk-oversikt/

Finansiella mål, femårsöversikt, alternativa nyckeltal och definitioner.

Ekonomisk översikt

/om-peab/finansiell-information/laneprogram/

På denna sida återfinns prospekt för Peabs låneprogram – företagscertifikat och MTN.

Låneprogram

Kontakt

Juha Hartomaa, IR-chef

Telefon: 0725-33 31 45

Pressjour

Använd presskontaktnumret endast för medierelaterade kontakter. Det går inte att skicka sms till detta nummer.

Telefon: 010-456 86 00
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.