Finansiell information

Peabs B-aktie är börsnoterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan.

Peabaktien

+0,55 SEK / 69,35 SEK

Mer information

Finansiell information och rapporter

2020  
Års- och hållbarhetsredovisning 2019 April 2020
Rapport för första kvartalet 2020 6 maj 2020
Årsstämma 6 maj 2020
Rapport för andra kvartalet 2020 17 juli 2020
Rapport för tredje kvartalet 2020 22 oktober 2020

/om-peab/finansiell-information/peabaktien/

Information om analytiker, aktiedata, återköp/avyttring av egna aktier, ägarförteckning, aktiekapitalets utveckling och skattefrågor.

Peabaktien

/om-peab/finansiell-information/ekonomisk-oversikt/

Finansiella mål, femårsöversikt, alternativa nyckeltal och definitioner.

Ekonomisk översikt

/om-peab/finansiell-information/laneprogram/

På denna sida återfinns prospekt för Peabs låneprogram – företagscertifikat och MTN.

Låneprogram

Kontakt

Juha Hartomaa, IR-chef

Telefon: 0725-33 31 45

Kajsa Jacobsson, presschef

Använd pressjournumret endast för medierelaterade frågor. Det går inte att skicka sms till detta nummer.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.