Finansiell information

Peabs B-aktie är börsnoterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan.

Peabaktien

-1,10 SEK / 94,00 SEK

Mer information

Finansiell information och rapporter

2020  
Bokslutskommuniké 2019 kl 8.00 6 feb 2020
Års- och hållbarhetsredovisning 2019 April 2020
Rapport för första kvartalet 2020 6 maj 2020
Årsstämma 6 maj 2020
Rapport för andra kvartalet 2020 17 juli 2020
Rapport för tredje kvartalet 2020 22 oktober 2020

/om-peab/finansiell-information/peabaktien/

Information om analytiker, aktiedata, återköp/avyttring av egna aktier, ägarförteckning, aktiekapitalets utveckling och skattefrågor.

Peabaktien

/om-peab/finansiell-information/ekonomisk-oversikt/

Finansiella mål, femårsöversikt, alternativa nyckeltal och definitioner.

Ekonomisk översikt

/om-peab/finansiell-information/laneprogram/

På denna sida återfinns prospekt för Peabs låneprogram – företagscertifikat och MTN.

Låneprogram

Kontakt

IR-frågor

E-post: ir@peab.se

Kajsa Jacobsson, presschef

Använd presskontaktnumret endast för medierelaterade kontakter.

Telefon: 0725-33 34 84
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.