Säkert, juste och hållbart varje gång

Att jobba hållbart och bedriva ett ansvarsfullt företagande innebär att varje affär ska vara hållbar, juste och säker för alla inblandade. Det kräver ett proaktivt, riskmedvetet och förebyggande, men också utvecklingsorienterat, arbete. Den hållbara leverantörskedjan är central tillsammans med att säkerställa goda förhållanden på Peabs arbetsplatser. Varje affär ska vara en säker affär genom att god affärsetik, transparens och hållbarhetstänkande genomsyrar allt vi gör.

Goda kundrelationer bygger på långsiktighet, trovärdighet och lyhördhet

För att skapa en god förståelse för våra kunders behov och önskemål, arbetar vi kontinuerligt med att mäta och följa upp hur nöjda våra kunder är. Det ökar också våra förutsättningar för att bygga långsiktiga kundrelationer vilket stärker Peabs varumärke och ger nya affärsmöjligheter.

Peab genomför årliga NKI-undersökningar med externa och interna företagskunder respektive privata bostadskunder. De tre områden som kunderna främst lägger vikt vid är att vi är en trygg och pålitlig samarbetspartner, att vi har ett strukturerat och transparent arbetssätt samt att vi har rätt kompetens på rätt plats.

Etik och antikorruption

I Peab handlar etik om vårt agerande i relation till varandra och våra intressenter.

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang.

Nasdaq ESG Transparency Partner

Peab har utsetts till ‘Nasdaq ESG Transparency Partner’ för vår strävan att vara transparenta mot marknaden och lyfta fram företagets hållbarhetsstatus till allmänheten; både nuvarande och framtida investerare.