Öppen dialog avgörande för lyckad stadsflytt

Hur bygger man en ny stad helt från grunden? Det vet Göran Cars, professor på KTH och ansvarig stadsutvecklare för det nya Kiruna. Lyhördhet och nära dialog med invånare, näringsidkare och byggare är framgångsreceptet, menar han.

Hur bygger man en ny stad helt från grunden? Det vet Göran Cars, professor på KTH och ansvarig stadsutvecklare för det nya Kiruna. Lyhördhet och nära dialog med invånare, näringsidkare och byggare är framgångsreceptet, menar han.

När Göran Cars 2012 fick frågan om han kunde tänka sig att axla rollen som ansvarig stadsutvecklare för det nya Kiruna, behövde han bara fundera i tio minuter innan han tackade ja.

– Det är ju ett drömuppdrag för en stadsutvecklare att vara med från start och bygga upp en ny stad. Det händer bara en gång i livet, säger KTH-professorn som numera är Kirunabo.

Hur gör man då när en helt ny stad ska byggas – var börjar man?

– Svårigheten är att få acceptans från alla som berörs – de boende och de lokala handelsmännen. Vi går ju faktiskt in i deras liv och river deras hem och minnen. Då måste vi visa enormt mycket respekt och vara lyhörda, säger Göran Cars.

– Därför började vi med att gå ut och ställa frågan vad man tyckte var dåligt med dagens Kiruna, för att få fram idéer kring vad vi skulle kunna förbättra. Det visade sig vara ett framgångsrecept. Väldigt många Kirunabor kom med synpunkter.

Tre områden dök upp

Ur enkäten och dialoger kom tre områden fram som Kirunaborna var missnöjda med i den gamla stadskärnan: avsaknaden av ett stadstorg, frånvaron av en ordentlig shoppinggata med butiker samt att Kiruna, trots sin relativa litenhet, i dag är en utspridd och gles stad.

– Vi har tagit fasta på allt detta när vi har skapat den nya staden. Nu har vi ett tydligt stadstorg, vid det nya stadshuset, en modern handelsgata och en stad som är kompakt.

Men även om dialogen med medborgarna är a och o för att lyckas så finns det fler brickor i spelet. En är dialogen med de som ska utföra jobbet – byggföretagen.

– Vi arbetar mycket nära alla entreprenörer som ska vara med och bygga upp staden. Vi håller informationsmöten, lyssnar på deras expertkunskaper, bollar och förhandlar. Det är ett modernt sätt att arbeta, som bygger på samarbete och är en framgångsfaktor. Det är fantastiskt vilken bra respons vi har fått av byggföretagen, säger Göran Cars.

Kritisk massa

Sist men inte minst måste politikerna vara med på noterna, förstås. I en stad med elva olika partier i kommunfullmäktige är det en utmaning, men det har ändå fungerat. I april 2014 klubbades den nya stadsplanen i fullmäktige. I september samma år togs det första spadtaget för det nya stadshuset, 2016 följde torget och därefter handelsgatan 2017.

– Det gäller att få till en kritisk massa som flyttar till den nya staden, så att den snabbt växer och lockar till sig fler. Därför valde vi att börja bygga en kärna bestående av stadshuset, torget, centrum och butiker. Det får inte vara ett ensamt stadshus som står där utan människor runtom.

Slutligen – vad är bäst med att få bygga upp en stad från grunden?

– Att tillsammans med så många engagerade och duktiga parter få skapa en helt ny stad, som har goda stadskvaliteter, fungerar bra socialt och som ligger miljömässigt i framkant. Det är ett drömprojekt för en stadsplanerare!

Göran Cars

Professor på KTH och ansvarig stadsutvecklare i Kiruna

Fler projekt i Kirunatrakten

 • Glaciären, varmställning 110 lägenheter (Kiruna kommun)
 • Ombyggnad Kiruna Airport (Swedavia)
 • Nytt ställverk (Vattenfall)
 • Renovering av badhuset (Kiruna kommun)
 • Gallerian Kiruna (Kiruna kommun)
 • Ombyggnad Parkskolan (Kiruna kommun)
 • Högspänningstorn olika platser i Kiruna (Vattenfall)
 • Mediastråk Svappavaara, omdragning (LKAB)
 • Ombyggnad reningsverk (Kiruna kommun)
 • Rondeller m m kvarteret Välten (Kiruna kommun)
 • Återslutning av delar av gamla soptippen (Kiruna kommun)

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.