Världens största flytt saknar motstycke

När hela Kiruna stadskärna flyttar vänds världens blickar norrut och intresset är enormt. Flytten, som måste ske på grund av sprickbildningar i marken efter gruvdriften, ger kommunen möjlighet att skapa ett nytt, attraktivt samhälle, helt från scratch.

I ett drygt sekel har den legat där – Kiruna – staden som lever i symbios med sin gruva. De första hundra åren har järnmalmsbrytningen pågått utan att påverka den grund som staden vilar på nämnvärt. Men 2004 var det tydligt att staden inte längre är opåverkad av gruvdriften i det som är världens största och mest moderna underjordsgruva, och en av svenska statens största och viktigaste inkomstkällor. Inte minst eftersom den nya huvudnivån på 1.365 meter skulle tas i drift 2013.

Järnmalmen, som har brutits och forslats bort i alla år, har skapat hålrum i berget som krupit sig allt närmare stadens bebyggelse. Hålrummen fylls igen när gråberget ovanför rasar. Då skapas deformationer, sprickbildningar och sättningar på markytan. Det påverkar vatten- och avloppsledningar, elförsörjning och slutligen även vägar och hus. Allt detta sammantaget har resulterat i det projekt som måste vara världens största flytt.

Mångårigt projekt

Att flytta en hel stad, med bebyggelse, infrastruktur, el- och vattenförsörjning och – inte minst – invånare, är ett enormt projekt som ska pågå i många år.

– Det är en process utan tydlig början och slut, snarare en omvandling som sker hela tiden och i många delprojekt. Redan i dag har vi spaden i backen på många plan här, säger Christer Vinsa, projektchef på Kiruna kommun.

Hur gör man då när en hel stad ska flyttas? Byggs allt nytt från grunden eller flyttar vissa byggnader med?

– Mycket byggs nytt, som det nya stadshuset som börjar anläggas i höst . Även resecentrum, vägar, järnväg, bostäder och lokaler blir nya, säger Christer Vinsa.

Måna om kulturarvet

Men cirka 425.000 kvadratmeter lokaler och bostäder demonteras under de kommande 20 åren och byggs upp på nytt i nya Kiruna centrum.

– Även om mycket blir nytt måste vi också måna om vårt kulturarv. Därför kommer vissa byggnader att monteras ner och flyttas. Vi måste få med oss historiens vingslag samtidigt som vi bygger ny historia, säger Christer Vinsa.

Göran Cars, ansvarig stadsutvecklare i Kiruna, berättar att LKAB har det ekonomiska ansvaret för att flytta 21 gamla byggnader från den gamla staden till den nya.

– Kyrkan kommer att flyttas, stock för stock, liksom Hjalmar Lundbohmgården och de gamla arbetarbostäderna, Bläckhornshusen. Mer än så vet vi inte idag och samtidigt som vi ska se till att bevara så måste vi även väga in de kostnader som det innebär att flytta hela byggnader. Därför beslutades det till exempel att det gamla stadshuset skulle rivas och bara klockstapeln flyttas med till det nya.

Få med sig alla

I processen att flytta en hel stad ligger inte bara de hårda, tekniska detaljerna och besluten. En minst lika viktig del är att få med sig invånarna. Det har gått bra i Kiruna, trots den omställning flytten innebär.

– Många i Kiruna är beroende av gruvan. Även om Kiruna numera har fler ben att stå på, som rymdindustrin och besöksnäringen, så är gruvan fortfarande den dominerande arbetsgivaren. Det är nog säkert så att stan ursprungligen inte skulle ha byggts om det inte vore för malmen. Visst finns det oro för de ekonomiska bitarna, som inlösen av bostäder men på det hela så är majoriteten av Kirunaborna positiva till flytten, säger Christer Vinsa och tillägger:

– Själv vägrar jag att prata problem utan vill se möjligheterna. Nu har vi chansen att göra rätt från början, modernisera, tänka rätt kring kollektivtrafik, energi- och miljöfrågor och bygga en modern stad som svarar mot alla de krav vi har i dag. Vilka fantastiska möjligheter!

Christer Vinsa

Projektchef, Kiruna Kommun

Göran Cars

Professor på KTH och ansvarig stadsutvecklare i Kiruna

Fler projekt i Kirunatrakten

 • Glaciären, varmställning 110 lägenheter (Kiruna kommun)
 • Ombyggnad Kiruna Airport (Swedavia)
 • Nytt ställverk (Vattenfall)
 • Renovering av badhuset (Kiruna kommun)
 • Gallerian Kiruna (Kiruna kommun)
 • Ombyggnad Parkskolan (Kiruna kommun)
 • Högspänningstorn olika platser i Kiruna (Vattenfall)
 • Mediastråk Svappavaara, omdragning (LKAB)
 • Ombyggnad reningsverk (Kiruna kommun)
 • Rondeller m m kvarteret Välten (Kiruna kommun)
 • Återslutning av delar av gamla soptippen (Kiruna kommun)

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.