Temporär tågstation blir mer tillgänglig

När en hel stad ska flyttas är det inte bara hus och människor som behöver maka på sig. Även infrastruktur som vägar, broar och järnvägar hänger med i flyttlasset. I höstas invigdes Kiruna nya, men temporära, järnvägsstation.

Den sista augusti 2013 rullade det första tåget in på Kirunas nya, tillfälliga tågstation. Då hade det pågått ett intensivt arbete under fem månader för att få klart stationen i tid till invigningen.

– Entreprenaden skulle harmonisera med flera andra entreprenader, vilket gjorde att projektet kom igång sent. Det var en stor utmaning för oss som entreprenörer att tiden till deadline var så knapp. Men vi löste det genom att arbeta i flerskift och jobba som mest intensivt under perioden maj till och med augusti, säger projektchef Torbjörn Romark.

Tillfällig lösning

Den nya tågstationen i Kiruna är ingen permanent lösning. Den måste byggas eftersom den gamla tågstationen, precis som flera andra byggnader och vägar i Kiruna, låg inom raszonen för gruvans utspridning. Men eftersom man i dagsläget ännu inte har exakta detaljplaner för en permanent, ny tågstation, beslutade Trafikverket att uppföra den temporära stationen i en gammal växelbyggnad en kilometer utanför stadens centrum. I Peabs uppdrag har ingått att projektera och bygga en ny plattform, vänthall, angörings- och parkeringsytor, busshållplatser, ny dagvattenledning samt belysning och planteringar.

– Vi har jobbat mycket nära Trafikverket och haft öppna kort och en bra dialog. Det har resulterat i att vi blev klara i tid, trots tighta marginaler och mycket tidspress, säger Torbjörn Romark.

Bättre tillgänglighet

Visst kan det vara påfrestande som Kirunabo att många av de faciliteter och den service man vill ha som tågstation, badhus och bibliotek är tillfälliga. Trots detta finns det en stor fördel med den nya stationen, förutom dess läge med storslagen utsikt över fjällvidderna. Den är nämligen betydligt mer tillgänglig för resenärer med funktionshinder än den gamla stationen.

– Vi har rustat upp den gamla växelbyggnaden och fått ett modernt tågresecentrum som är mer funktionellt och modernt än den gamla stationen, med bra lösningar även för funktionshindrade resenärer. Trots att det är en temporär lösning har det blivit riktigt bra, avslutar Torbjörn Romark.

Fler projekt i Kirunatrakten

 • Glaciären, varmställning 110 lägenheter (Kiruna kommun)
 • Ombyggnad Kiruna Airport (Swedavia)
 • Nytt ställverk (Vattenfall)
 • Renovering av badhuset (Kiruna kommun)
 • Gallerian Kiruna (Kiruna kommun)
 • Ombyggnad Parkskolan (Kiruna kommun)
 • Högspänningstorn olika platser i Kiruna (Vattenfall)
 • Mediastråk Svappavaara, omdragning (LKAB)
 • Ombyggnad reningsverk (Kiruna kommun)
 • Rondeller m m kvarteret Välten (Kiruna kommun)
 • Återslutning av delar av gamla soptippen (Kiruna kommun)