Starkt innovationsfokus för mer miljövänlig asfalt

Asfalt är ett produktområde i byggbranschen som kanske inte i första hand väcker tankar på miljö och innovation. Inget kunde vara mer fel. Peab har tagit krafttag för att minska asfaltens klimatpåverkan, inte bara i samband med produktionen utan också ur ett livscykelperspektiv.

Idag är runt 95 procent av Peabs asfaltsproduktion från fasta anläggningar miljödeklarerad ECO-Asfalt. Den minskade klimatpåverkan har även kunnat kombineras med en ökad produktionsvolym, vilket visar att tillväxt och ekonomisk hållbarhet kan gå hand i hand med ett fokuserat miljöarbete.

Utvecklingsarbetet fortsätter och Peab deltar nu i ett internationellt forskningsprojekt i syfte att ersätta det oljebaserade bindemedlet i asfalt med en restprodukt från skogsbruk. 

Dela det här på:

Miljödeklarerad asfalt för transparens och jämförbarhet

Att bedöma vilken produkt som är bäst för miljön kan vara komplext, men verifierad och jämförbar data förenklar för den som vill göra hållbara val. Peab Asfalt har utvecklat...

Bindemedel från skogen i framtidens asfalt?

Under 2018 startade ett europeiskt forskningsprojekt där restprodukter från skogsbruk ska användas för tillverkning av flygbränsle. I processen skapas en biprodukt som Peab Asfalt vill utveckla till ett nytt biobaserat bindemedel för framtidens asfalt.

Ökad produktion av asfalt med minskad klimatpåverkan

2015 började Peab Asfalt konvertera sina stationära asfaltverk till att använda bioolja i tillverkningsprocessen. Vid 2017 års slut tillverkades...

Regeländringar krävs för lyckad digitalisering

Digitaliseringen har tvärtemot vad många tror kommit långt i byggbranschen. Det menar Andreas Furenberg Ring, teknikchef i Peab. Peab bidrar i utvecklingsarbetet...

Innovationsfokus utvecklar samhället

Genom att bidra till innovation, teknisk utveckling och kreativa lösningar som gynnar hela branschen bidrar vi även till den ekonomiska utvecklingen av samhället. Vi driver och deltar i flera utvecklingsprojekt...