Bolagsinformation

Mål, mission och affärsidé

Våra långsiktiga strategiska mål, tillsammans med våra fyra
samverkande affärsområden, vår mission, affärsidé och kärnvärden
bildar plattformen för vårt arbete.

Foto: Peter Steen

Affärsledning, styrelse och bolagsstyrning

Peabs styrelse består av åtta ledamöter. I Peabs affärsledning ingår koncernledningen, operativa chefer och stödfunktioner.

Bolagsstyrning

Med bolagsstyrning avses de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Dessa beslutssystem består dels av externa regelverk som aktiebolagslagen samt övrig relevant lagstiftning, regelverk för emittenter, Nasdaq Stockholm och Svensk kod för bolagsstyrning, och dels av Peabs bolagsordning, Peabs Uppförandekod samt övr...

Foto: Samuel Unéus

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Välkommen till pressrummet

Här hittar du pressmeddelanden, nyheter om våra projekt, pressbilder för nedladdning, presskontakter och prenumerationsservice.

Foto: Mats Bakken

För kunder

Här hittar du aktuell och viktig information som riktar sig till dig som är kund hos Peab.

För investerare

Information om peabaktien, finansiella rapporter, finansiella mål med mera.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.