Bolagsinformation

Mål, mission och affärsidé

Våra långsiktiga strategiska mål, tillsammans med våra fyra
samverkande affärsområden, vår mission, affärsidé och kärnvärden
bildar plattformen för vårt arbete.

Foto: Peter Steen

Affärsledning, styrelse och bolagsstyrning

Peabs styrelse består av åtta ledamöter. I Peabs affärsledning ingår koncernledningen, operativa chefer och stödfunktioner.

Bolagsstyrning

Med bolagsstyrning avses de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Dessa beslutssystem består dels av externa regelverk som aktiebolagslagen samt övrig relevant lagstiftning, regelverk för emittenter, Nasdaq Stockholm och Svensk kod för bolagsstyrning, och dels av Peabs bolagsordning, Peabs Uppförandekod samt övr...

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Välkommen till pressrummet

Här hittar du pressmeddelanden, nyheter om våra projekt, pressbilder för nedladdning, presskontakter och prenumerationsservice.

För kunder

Här hittar du aktuell och viktig information som riktar sig till dig som är kund hos Peab.

För investerare

Information om peabaktien, finansiella rapporter, finansiella mål med mera.

Dela det här på: