Återköp / Avyttring av egna aktier

Mandat styrelse

Styrelsen i Peab AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2023 fattat beslut om att återköpa egna aktier.

Återköpen kommer att genomföras löpande, vid ett eller flera tillfällen, fram till årsstämman 2024. 

Enligt styrelsebeslutet får återköp under perioden genomföras till ett belopp uppgående till maximalt 500 miljoner svenska kronor och innebär att innehavet av egna aktier inte får överstiga tio procent av totalt antal utestående aktier i bolaget.

Återköp får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.

Antalet aktier i Peab per 2023-12-31 uppgick till 296.049.730, varav Peabs innehav av egna aktier uppgick till 8.597.984 B-aktier.

Syfte

Syftet med återköpen är att förbättra bolagets kapitalstruktur.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.