Återköp / Avyttring av egna aktier

Mandat styrelse

Peabs årsstämma beslöt den 6 maj 2021 att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta att Peab, med medel som kan användas för vinstdisposition, ska äga förvärva ett sådant antal aktier i Peab att Peab efter förvärvet innehar högst 10 procent av registrerat antal aktier i Peab.

Återköpen kommer att ske på Nasdaq Stockholm till vid varje tillfälle gällande börskurs.

Syfte

Syftet med återköpet är att använda aktierna som likvid vid förvärv av mindre och medelstora företag på Peabs hemmamarknader. Återköpen sker under beaktande av koncernens finansiella mål.

Inga återköp / avyttringar har gjorts sedan 2011.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.