Information om utdelningen av Annehem Fastigheter

Här har vi samlat all information som Peab kommunicerat med anledning av den genomförda utdelningen av Annehem Fastigheter.

Den 27 augusti 2020 offentliggjorde Peabs styrelse att den beslutat att föreslå extra bolagsstämman att besluta om en utdelning av samtliga aktier i ett nybildat bolag, Annehem Fastigheter, innehållande Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter.

Peab höll den 12 november en extra stämma där aktieägarna beslutade att dela ut samtliga aktier i Annehem Fastigheter till aktieägarna i Peab. Utdelningsration är 1:5, vilket innebär att en (1) aktie i Peab medför rätt till en (1) aktierätt av samma slag i Annehem Fastigheter, varvid fem (5) aktierätter ger rätt till en (1) aktie av samma slag i Annehem Fastigheter.

Annehem Fastigheter noterades på Nasdaq Stockholm den 11 december 2020.