Information om utdelningen av Annehem Fastigheter

På den här sidan samlas all information som Peab kommunicerar med anledning av utdelningen av Annehem Fastigheter.

Den 27 augusti 2020 offentliggjorde Peabs styrelse att den beslutat att föreslå extra bolagsstämman att besluta om en utdelning av samtliga aktier i ett nybildat bolag, Annehem Fastigheter, innehållande Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter.

Peab höll den 12 november en extra stämma där aktieägarna beslutade att dela ut samtliga aktier i Annehem Fastigheter till aktieägarna i Peab. Utdelningsration är 1:5, vilket innebär att en (1) aktie i Peab medför rätt till en (1) aktierätt av samma slag i Annehem Fastigheter, varvid fem (5) aktierätter ger rätt till en (1) aktie av samma slag i Annehem Fastigheter.

Den 26 november beslutade Nasdaq Stockholms bolagskommitté att Annehem Fastigheter AB (publ) uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Annehems Fastigheters B-aktier på Nasdaq Stockholm under förutsättning att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att Annehems Fastigheter inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet uppfylls.

Kalender

Publicering av prospekt avseende noteringen av Annehems Fastigheters B-aktier 2 december 2020
Kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och mediarepresentanter (webbcast) 3 december 2020
Sista dag för handel i Peabs aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Annehem Fastigheter 7 december 2020
Peabaktier handlas utan rätt att erhålla aktier i Annehem Fastigheter 8 december 2020
Avstämningsdag för utdelning av aktier i Annehem Fastigheter 9 december 2020
Beräknad första dag för handel i Annehem Fastigheters B-aktier 11 december 2020
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.