Årsstämma 2021

Årsstämma för aktieägare i Peab AB (publ) ägde rum torsdagen den 6 maj 2021.

Vd Jesper Göranssons anförande

Med anledning av att pandemin fortfarande präglar vår vardag genomfördes Peabs årsstämma genom poströstning med stöd av de tillfälliga regler som finns på plats. Av den anledningen höll också vd Jesper Göransson ett förinspelat anförande istället för ett traditionsenliga stämmotal. Se hela anförandet här.

Avtackning av Mats Paulsson och Göran Grosskopf

Grundaren Mats Paulsson och den tidigare styrelseordföranden Göran Grosskopf lämnade i samband med årsstämman styrelsen efter många års tjänst. Styrelsen utsåg efter stämman Mats Paulsson till hedersordförande.

Årsstämmor

Dokument från årsstämmor från 2015 och senare.