Bolagsstyrning

Med bolagsstyrning avses de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Dessa beslutssystem består dels av externa regelverk som aktiebolagslagen samt övrig relevant lagstiftning, regelverk för emittenter, Nasdaq Stockholm och Svensk kod för bolagsstyrning, och dels av Peabs bolagsordning, Peabs Uppförandekod samt övriga interna regelverk och policyer som styrelse och koncernledning beslutar om.

” En god bolagsstyrning bygger på förtroende skapat genom öppenhet och transparens. Då får alla full insyn i att bolaget leds med tydliga strategier, ansvarsfullt och med långsiktigt perspektiv. Så arbetar vi i Peab för att skapa värden för våra aktieägare, anställda och för samhället.”
Göran Grosskopf, ordförande

Foto: Bosse Johansson

Årsstämma 2021

Årsstämma för aktieägare i Peab AB (publ) ägde rum torsdagen den 6 maj 2021.

Finansiella rapporter

Läs och ladda ner Peabs finansiella rapporter.

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.