Frågor och svar om hållbarhet i Peab

Hållbarhet

Frågor och funderingar om Peabs hållbarhetsarbete, kontakta oss

Camila Buzaglo

Social hållbarhet

Telefon: 0431-890 00

Elisabet Stadler

Miljö

Telefon: 0431-890 00

Karin Malmgren

Etik / Bolagsstyrning

Telefon: 0431-890 00