Sök

"" gav 1314 träffar

Peab bygger kvarteret Gladan i Gällivare

Peab har fått uppdraget att bygga nya kvarteret Gladan med 85 hyreslägenheter, parkeringsgarage och affärslokaler i centrala Gällivare. Beställare är LKAB och kontraktssumman uppgår till 349 miljoner svenska kronor.

Kommuniké från Peabs årsstämma 2022

Vid torsdagens årsstämma i Peab AB (publ) omvaldes Anders Runevad till ny styrelseordförande. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning, beslutade om vinstdisposition, val av och arvode till styrelse och revisor samt val av valberedning o...

Peab bygger Tullgarnsbron i Uppsala

Peab har fått uppdraget att bygga Tullgarnsbron över Fyrisån i Uppsala. Beställare är Uppsala kommun och kontraktssumman uppgår till 157 miljoner svenska kronor.

Peab erhåller vägkontrakt för 1,3 miljarder kronor

Peab har erhållit åtta driftkontrakt gällande vägunderhåll för Trafikverket. Totalt rör det som om cirka 8 500 kilometer statlig väg som kommer att underhållas av Peab under de kommande fyra åren med option på ytterligare två år. Kontrakten har et...

Peab bygger om E22 utanför Karlskrona

Peab har fått uppdraget att bygga om E22 mellan Lösen och Jämjö utanför Karlskrona. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 745 miljoner svenska kronor.

Peab bygger Volvo Truck Center i Göteborg

Peab har fått uppdraget att bygga en ny verkstadsanläggning och kontor i Bäckebol i Göteborg. Beställare är Volvo Lastvagnar Sverige AB och kontraktssumman uppgår till 248 miljoner svenska kronor.

Peab bokslutskommuniké: Stark avslutning på året och bred måluppfyllnad

Peab bokslutskommuniké, januari – december 2021

Peab bygger hyreslägenheter i Enköping

Peab har fått uppdraget att bygga 160 hyreslägenheter i Korsängen i Enköpings kommun. Beställare är Genova Property Group och kontraktssumman uppgår till 202 miljoner svenska kronor.

Peab bygger lägenheter och radhus i Bekkestua

Peab har fått uppdraget att bygga 30 lägenheter och åtta radhus i Bekkestua. Beställare är Hans Haslums vei Utvikling AS och kontraktssumman uppgår till 150 miljoner norska kronor.

Peab bygger bostäder i Tammerfors

Peab har fått i uppdrag att bygga bostäder i Tammerfors. Beställare är Y-Säätiön M2-Kodit och kontraktssumman uppgår till 11 miljoner euro.

Peab har avtalat om försäljning av hyresrättsprojekt om 716 miljoner kronor i Växjö

Peab har tecknat avtal om försäljning av hyresrättsprojekt om 716 miljoner svenska kronor i Växjö som kommer att frånträdas i samband med slutbesiktning under 2024 och 2025.

Peab bygger del av nya tunnelbanan i Stockholm

Peab har fått uppdraget att bygga en betongtunnel för den nya tunnelbanan vid Kvicksundsvägen i Bandhagen i södra Stockholm. Beställare är Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana och kontraktssumman uppgår till 124 miljoner svenska kr...

Peab bygger två broar i Upplands-Bro

Peab har fått uppdraget att bygga två öppningsbara broar över Almarestäket och Erikssund. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 204 miljoner svenska kronor.

Peab bygger lägenheter i Åre

Peab har fått uppdraget att bygga 42 lägenheter i tre hus på fjällsidan i Åre. Beställare är Skiab Invest AB och kontraktet uppgår till 109 miljoner svenska kronor.

Peab bygger ny handelsanläggning i Åkersberga

Peab har fått uppdraget att bygga ny handelsanläggning, Maxi ICA Stormarknad, i Åkersberga norr om Stockholm. Beställare är Fastica Åkersberga AB och kontraktssumman uppgår till 180 miljoner svenska kronor.

Peab bygger hyresrätter i Karlskrona

Peab har fått uppdraget att bygga hyreslägenheter på Pantarholmen i Karlskrona. Beställare är AB Karlskronahem och kontraktssumman uppgår till 115 miljoner svenska kronor.

Peab bygger om E20 utanför Vara

Peab har fått uppdraget att bygga om deletappen mellan Ribbingsberg och Eling på E20. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 211 miljoner svenska kronor.

Peab bygger och säljer logistikanläggning till Annehem Fastigheter

Peab har idag tecknat avtal om försäljning av en logistikanläggning i Almnäs i Södertälje som Peab avser att uppföra. Köpare är Annehem Fastigheter och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 96,5 miljoner svenska kronor.

Kommuniké från Peabs årsstämma 2021

Vid torsdagens årsstämma i Peab AB (publ) valdes Anders Runevad till ny styrelseordförande och Magdalena Gerger till ny styrelseledamot. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning, beslutade om vinstdisposition, val av och arvode till styr...

template
template
template

template

template

template

template