Sök

"" gav 1317 träffar

Peab bygger transformatorstation i Nordreisa

Peab har fått uppdraget att ansvara för bygg- och betongarbeten vid Vinnelys transformatorstation i Nordreisa kommun. Beställare är Statnett SF och kontraktssumman uppgår till 169 miljoner norska kronor.

Peab bygger bostadsrätter i Malmö

Peab har fått uppdraget att bygga 78 lägenheter i Limhamn i Malmö. Beställare är HSB Projekt i Malmö HB och kontraktssumman uppgår till 194 miljoner svenska kronor.

Peab bygger infrastruktur för nytt bostadsområde i Linköping

Peab har fått uppdraget att bygga infrastruktur för ett nytt bostadsområde Näsby i Linköping. Beställare är Linköpings Kommun och Tekniska verken och kontraktssumman uppgår till 104 miljoner svenska kronor.

Peab bygger om Särlaskolan i Borås

Peab har fått uppdraget att bygga om Särlaskolan i Borås till en modern skola med plats för cirka 500 elever. Beställare är Borås stad och kontraktssumman uppgår till 240 miljoner svenska kronor.

Peab bygger kontor i Karlshamn

Peab har fått uppdraget att bygga kontor på Östra Piren i Karlshamn. Beställare är Karlshamnsfastigheter AB och kontraktssumman uppgår till 239 miljoner svenska kronor.

Peab bygger ny grundskola i Balsfjord

Peab har fått uppdraget att bygga en ny grundskola vid Meistervik i Balsfjord i Norge. Beställare är Balsfjord kommun och kontraktssumman uppgår till 139 miljoner norska kronor.

Peab bygger bostadsfastighet i Esbo

Peab har fått i uppdrag att bygga en bostadsfastighet med 15 våningar i Esbo. Beställare är NREP och kontraktssumman uppgår till 46 miljoner euro.

Peab bygger om Sturekvarteret i Stockholm

Peab har fått uppdraget att renovera och bygga om södra delen av kvarteret Sperlingens Backe vid Stureplan i centrala Stockholm. Beställare är Sturegallerian AB och kontraktssumman uppgår till cirka två miljarder svenska kronor.

Inbjudan till presentation av Peabs rapport efter det andra kvartalet 2022

Peab offentliggör sin rapport efter det andra kvartalet 2022 fredagen den 15 juli 2022 klockan 11:30. Finansmarknadens representanter och media är därför välkomna till en digital presentation och telefonkonferens samma dag klockan 13:00.

Peab bygger ungdomslägenheter i Malmö

Peab har fått uppdraget att bygga 381 hyreslägenheter på Sorgenfri i Malmö. Beställare är Trianon och kontraktssumman uppgår till 430 miljoner svenska kronor.

Peab totalrenoverar Rimnersvallen i Uddevalla

Peab har fått uppdraget att renovera Rimnersvallen till standardkraven för parasport, SM i friidrott och Superettan i fotboll. Arenan ska också bli helt tillgänglighetsanpassad för besökare och publik. Beställare är Uddevalla kommun och kontraktss...

Peab bygger om E45/väg 70 genom Mora

Peab har fått uppdraget att bygga om E45/väg 70 genom Mora. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 143 miljoner svenska kronor.

Peab bygger bostäder i Träskända

Peab har fått uppdraget att bygga tre bostadsfastigheter i Träskända i Finland. Beställare är Avain Rakennuttaja Oy och kontraktssumman uppgår till 14 miljoner euro.

Peab bygger bostadsrätter i Uppsala

Peab har fått uppdraget att bygga 94 bostadsrätter i Rosendal i Uppsala kommun. Beställare är OBOS Kärnhem Bostadsproduktion AB och kontraktssumman uppgår till 162 miljoner svenska kronor.

Peab utför renoveringsprojekt för Helsingfors Universitetssjukhus

Peab har fått uppdraget att genomföra renoveringsprojekt av Kvinnoklinikens A-hus på Helsingfors Universitetssjukhus (HUS) i Helsingfors. Uppdragsgivare är HUS Kiinteistöt Oy och kontraktssumman uppgår till 30 miljoner euro.

Peab bygger bostadsrätter i Norrköping

Peab har fått uppdraget att bygga 46 bostadsrätter i Inre Hamnen i Norrköping. Beställare är Riksbyggen och kontraktssumman uppgår till 103 miljoner svenska kronor.

Peab förbereder för utbyggnad av avloppsreningsverk i Trollhättan

Peab har fått uppdraget att fortsätta utföra förberedande sprängningsarbeten för att göra plats för en 140 meter lång bassänghall med en utvecklad biologisk rening av avloppsvatten i Trollhättan. Beställare är Trollhättan Energi och kontraktssumma...

Peabs styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

Styrelsen i Peab AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2022 fattat beslut om att återköpa egna aktier.

Peab bygger kvarteret Gladan i Gällivare

Peab har fått uppdraget att bygga nya kvarteret Gladan med 85 hyreslägenheter, parkeringsgarage och affärslokaler i centrala Gällivare. Beställare är LKAB och kontraktssumman uppgår till 349 miljoner svenska kronor.

Kommuniké från Peabs årsstämma 2022

Vid torsdagens årsstämma i Peab AB (publ) omvaldes Anders Runevad till ny styrelseordförande. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning, beslutade om vinstdisposition, val av och arvode till styrelse och revisor samt val av valberedning o...

template
template
template

template

template

template

template