Innovation – för en hållbar samhällsutveckling

Genom att bidra till innovation, teknisk utveckling och kreativa lösningar som gynnar hela branschen bidrar Peab även till den ekonomiska utvecklingen av samhället. Peab deltar i en mängd utvecklingsprojekt, bland annat tillsammans med flera universitet, för att hela tiden ligga i framkant och driva en hållbar samhällsutveckling och utvecklingen i byggbranschen framåt.

Vi arbetar med framtidens byggande på flera olika sätt, till exempel genom att bygga närproducerat med våra egenutvecklade ECO-produkter för våra största materialtyper som betong, asfalt och ballastmaterial. Digitaliseringen av byggbranschen har skapat förutsättningar för en mer rationell projektplanering och projektering, snabbare byggprocess, energieffektiviseringar, högre kvalitet och mindre materialspill. 

Peab arbetar även med modern teknik som exempelvis flygscanning med drönare, samt utforskar de möjligheter robotisering erbjuder för att automatisera repetitiva arbetsuppgifter och för att upptäcka fel i tidigt skede.  

Några exempel på innovationer

Buster håller koll på bygget

Att robothunden Buster går runt själv på en byggarbetsplats är inget att höja på ögonbrynen över. Han är en del i ett SBUF-finansierat utvecklingsprojekt som Peab driver tillsammans med Centret för byggrobotik vid Lunds Tekniska Högskola. Busters uppdrag är att kontrollera att bygget flyter på som det ska.

Roberta - Peabs digitala medarbetare

”Roberta”, vår digitala medarbetare, arbetar sedan en tid med arbetsuppgifter i några av Peabs verksamheter i Sverige och Norge som till exempel redovisning, kund- och leverantörsreskontran samt HR.

Eldriven kran helt unik i Sverige

Peabbolaget Lambertsson Kran är först i Sverige med att erbjuda sina kunder en larvburen mobilkran som är helt eldriven. Den miljövänliga och hypermoderna maskinen finns bara i tre exemplar i hela världen.

Effektiv och säker godsmottagning med leveranscontainer

Leveranser av mindre styckegods utgör cirka 40 procent av leveranserna till våra arbetsplatser. Leveranscontainern är en logistiklösning som på ett säkert och effektivt sätt tar hand om projektens leveranser av just styckegods.

Närproducerat samhällsbygge

Att arbeta lokalt där våra kunder finns utgör grunden i vårt miljö- och klimatarbete. Vi värderar högt att arbeta med lokala resurser såsom egen personal och egna insatsvaror i projekten. På så vis är vi med och bidra till utvecklingen i de orter där vi verkar. Vi tar tillvara på det unika i att vi finns nära, att vi kan den lokala marknaden och att vi har alla de delar som behövs för att genomföra ett projekt – genom hela processen.  

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar inom Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga, inkluderade och engagerade. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus.   

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Dela det här på: