Det är vad som sker varje dag som gör skillnad

Hela byggbranschen har insett att vi eller den måste förändras med omvärlden när det gäller mångfald, likabehandling och jämställdhet. Branschen har fortfarande lång väg att gå och Peab är inget undantag. Bolaget har kraftigt höjt tempot i förändringsarbetet och nästan elva tusen medarbetare har redan utbildats i likabehandling.

Systematiskt arbete med mångfald i Peab

Peab arbetar sedan flera år tillbaka systematiskt med jämställdhet, mångfald och likabehandling utifrån en etablerad metodik som bygger på fyra delar:

  • Synliggöra
  • Förstå och förmå
  • Förändra
  • Följa upp

Synliggöra nuläget

Peab började med att synliggöra nuläget genom en kartläggning – hur ser det faktiskt ut i Peab? Genom intervjuer och workshops med över tusen medarbetare och flera hundra skolelever fick företaget värdefull information om vilka styrkorna var men framför allt om utmaningar och riskområden. Peab tog även hjälp av studenter för att genom workshops ta reda på hur deras bild av företagets mångfaldsarbete såg ut.

Förstå och förmå genom utbildning

Parallellt med kartläggningen började arbetet med att öka förståelsen och förbättra förmågan i Peab till ett mer mångfaldsmedvetet och inkluderande arbete. Med hjälp av erfarna pedagoger i Peabskolan har hittills snart 11.000 medarbetare i Norden utbildats i jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Utbildningarna har börjat i ledningsgrupperna för att därefter fortsätta ut på produktionsarbetsplatserna i form av workshops som bland annat berört ämnen som språkbruk, normer och attityder.

I en sådan workshop diskuteras t ex: Vad säger lagen? Vad gäller i Peab? Vilket ansvar har chefen? Vilket ansvar har jag själv? Vilka spelregler ska gälla på vår arbetsplats? Vad innebär civilkurage? Vad är jag beredd att förändra i mitt eget beteende? Hur säger jag ifrån när någon går över gränsen? 

Alla workshops dokumenteras och underlaget ger viktig input till vår fortsatta organisationsutveckling, och utbildningarna fortsätter nu tills alla medarbetare nåtts. 

Peab håller dessutom fördjupningsutbildningar för chefer i deras lagstadgade ansvar för mångfald och likabehandling och HGR tränas i hur överträdelser ska utredas.

Förändra

Viktiga verktyg i förändringsarbetet är likabehandlingsplanen och handlingsplanen mot diskriminering och kränkande särbehandling som båda baseras på Peabs Uppförandekod.

Peabs medarbetare utbildas i vad likabehandlingsplanen innebär och för den som är chef finns en särskild fördjupningsutbildning i vad arbetsgivaransvaret för likabehandling innebär. Planen innehåller konkreta mål och åtgärder som rör både jämställdhet och andra delar av likabehandlings- och mångfaldsområdet, som till exempel arbetet med nyanlända. Läs mer om det här.

Uppföljning avgörande för framgång

En avgörande faktor för hur framgångsrikt det fortsatta arbetet kommer bli handlar om uppföljning.

Peab har bland annat valt att integrera uppföljningen av likabehandlingsarbetet i  arbetet med SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete). Vi tror att den nära kopplingen mellan arbetsmiljö och arbetsklimat är viktig och ser att denna typ av uppföljning passar vårt verksamhetsnära förändrings- och utvecklingsarbete. Just kopplingen till SAM ser vi som en nyckel till ett inkluderande och utvecklande förändringsarbete.

Är du tjej, titta hit! Vi behöver just dig!

Ja, just du som vill vara med och utveckla samhället. För det är just det vi gör på Peab. Vi är ett bygg- och anläggningsföretag, det är sant. Men framför allt är vi samhällsbyggare. Varje dag bidrar vi till att bygga och utveckla det du ser omkring dig… bostadshus, skolor, parker, vägar, cykelbanor, bibliotek, broar och mycket mer. Vi behöver dig, för så som framtiden ser ut nu så kommer det behöva byggas en hel del.

Foto: Bård Gudim

Peab sprider kunskap om likabehandling över branschgränserna

Jämställdhet och likabehandling är ett område som ligger Peab varmt om hjärtat. Branschen har fortfarande lång väg att gå och Peab är inget undantag, men bolaget har kraftigt höjt tempot i förändringsarbetet och nästan elva tusen medarbetare har redan utbildats i likabehandling. Nu sprider sig kunskapen och erfarenheten som ringar på vattnet til...

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Likabehandling i Peab

Alla medarbetare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Vi har nolltolerans mot alla typer av diskriminering, mobbning och kränkande särbehandling. Likabehandling, jämställdhet och mångfald är en del av vårt ansvarsfulla företagande.

Bättre affärer med ökad mångfald och jämställdhet

Byggbranschen har mycket att vinna på att öka mångfalden och bli mer jämställd. Det handlar både om att få de bästa medarbetarna och att göra bättre affärer, anser Paula Lejonkula, expert mångfald och diskrimineringsjuridik, Praktikum. Men företagen måste själva inse fördelarna med ökad mångfald och jämställdhet.

Foto: Niklas Forsström, Näringsdepartementet

Nu sätter vi stopp för diskriminering

Peab och en rad andra aktörer har undertecknat en avsiktsförklaring mot kränkningar och övergrepp. ”Vi kommer att ta vårt ansvar för att agera så att ingen människa utsätts för kränkningar eller övergrepp inom byggbranschen.”

Filmer

Självklart för de unga

Den yngre generationen som nu etablerar sig på arbetsmarknaden ser mångfald och jämställdhet som en självklarhet.

Kommunikation viktigt för regionchefen Susanne Hallberg

Byggbranschen är en rolig bransch och Peab är en bra arbetsgivare! Så förklarar Susanne Hallberg varför hon valt att arbeta på företaget i närmare 30 år.

Läs mer om Peabs arbete för mångfald och integration

Dela det här på:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.