Peab sprider kunskap om likabehandling över branschgränserna

Jämställdhet och likabehandling är ett område som ligger Peab varmt om hjärtat. Branschen har fortfarande lång väg att gå och Peab är inget undantag, men bolaget har kraftigt höjt tempot i förändringsarbetet och nästan elva tusen medarbetare har redan utbildats i likabehandling. Nu sprider sig kunskapen och erfarenheten som ringar på vattnet till både näringsliv, akademi och Polisförbundet.

Peab arbetar aktivt för att företaget ska vara inkluderande, jämställt och spegla samhället. Alla medarbetare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter och nolltolerans råder mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, mobbning och diskriminering. En av de viktigaste åtgärderna för att skapa förflyttning är utbildning; hittills har drygt 11.000 medarbetare utbildats i jämställdhet, mångfald och likabehandling.   

Workshop hos Polisförbundet och GKN Aerospace

Den senaste tiden har Peab fått allt fler frågor från externa aktörer som är intresserade av Peabs kunskapshöjande arbete, bland annat från Polisförbundet i syd. Där har Maria genomfört en uppskattad workshop om jämställdhet och inkludering.

Nyligen genomfördes även en digital workshop tillsammans med GKN Aerospaces företagsledning. På GKN Aerospace jobbar man med jämställdhetsfrågan på flera olika sätt inom företaget, t ex via utbildning och information men även genom att se till att frågan är inkluderad i olika processer på rätt sätt, exempelvis i rekryteringsprocessen.

Bredda förståelse och skapa engagemang

– Jag läste en artikel om att Peab utbildar sina medarbetare inom mångfald. Då tog jag kontakt med Peab och föreslog en workshop för att bredda vår förståelse och skapa än mer engagemang i frågan. Att just komma i kontakt med en annan bransch, för att se hur andra jobbar i frågan är något som vi har haft som idé, så det är väldigt kul att det blev av, säger Malin Andersson, Director of Operations MRO, Military and Space på GKN Aerospace.

På yrkeshögskolan Nackademin utbildas just nu 35 elever till byggnadsingenjörer inom anläggning på programmet Samhällsbyggnad infrastruktur. 

– Vi vände oss till ledningsgruppen för utbildningen, som består av representanter från byggbranschens största företag, för att hitta någon som kunde ge oss en inblick i hur man kan jobba med dessa frågor. Där fick vi tips om Peabs jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Det resulterade i en tre timmar lång och väldigt uppskattad workshop, berättar Marie Wijkander, utbildningsledare på Nackademin.

Fem tips för ett mer jämställt och inkluderande företag

  1. Med rätt kunskap och rätt verktyg kan människor ta ansvar. Satsa på utbildning!
  2. Säkerställ att alla vet vad som gäller. Nolltolerans och skarpa konsekvenser.
  3. Baka ihop likabehandling med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och bygg en nära samverkan med facket. Det handlar ju om att alla har lika stor rätt att må bra, vara trygga och känna sig inkluderade på jobbet. Det kan vi bara lösa tillsammans.
  4. Sätt mål, besluta om aktiva åtgärder, agera och följ upp. Det är handling som krävs!
  5. Dela med dig, både med det som är svårt och med dina bästa tips.
Foto: Jenny Blad

Peab är Årets Employer Brandingföretag

I sin motivering lyfter företaget Universum fram Peabs arbete med jämställdhet och inkludering som bidragande orsaker till vinsten. Anita Florén, chef för rekrytering och Employer Branding kommenterar: Vi lever verkligen efter våra starka kärnvärden, det är en framgångsfaktor.