Bättre affärer med ökad mångfald och jämställdhet

Byggbranschen har mycket att vinna på att öka mångfalden och bli mer jämställd. Det handlar både om att få de bästa medarbetarna och att göra bättre affärer, anser Paula Lejonkula, expert mångfald och diskrimineringsjuridik, Praktikum. Men företagen måste själva inse fördelarna med ökad mångfald och jämställdhet.

Byggbranschen är utan tvekan en av landets mest heterogena och mansdominerade branscher. Endast 8,5 procent av medarbetarna är kvinnor, allra sämst är det ute på byggarbetsplatserna ‒ bara en procent av Byggnadsarbetarförbundets medlemmar är kvinnor.

Personer med utländsk bakgrund ökar sakta men är fortfarande få. Även personer med olika former av funktionsnedsättningar tillhör undantagen, åtminstone synliga. Det verkar heller inte vara många som öppet visar att de har annan än heterosexuell läggning.

Paula Lejonkula, med erfarenhet av mångfaldsarbete i branschen, bekräftar bilden. Men hon betonar samtidigt att det sker en del positiva framsteg och att medvetenheten om riskerna med bristande mångfald och jämställdhet sakta ökar. Till exempel börjar medvetenheten kring diagnoser som Aspberger och ADHD öka.

‒ Det är ingen quick fix men många i byggbranschen börjar bli medvetna om att de saknar ett mångfaldsmedvetet ledarskap och en arbetsmiljö kopplad till mångfald. När 18 procent av Sveriges befolkning är födda utomlands och många inte talar svenska behövs självklart ett ledarskap som är anpassat till detta, säger hon.

För Paula Lejonkula är det uppenbart att ökad mångfald och jämställdhet skulle vara till nytta för branschen. Det gäller såväl för att få en bredare rekryteringsbas och lättare hitta rätt kompetens som för att öka sina affärsmöjligheter eller driva på innovation och utveckling. Dessutom finns det ju en diskrimineringslagstiftning som måste följas.

‒ När omvärlden förändras måste vi också förändras och bli mer öppna. Om du ska renovera ett område i en kommun där 30 procent av invånarna har utländsk bakgrund har du förstås större chans att lyckas bättre om du har ett mångfaldstänk i företaget. Att ha fler kvinnor på ledande positioner blir också allt mer nödvändigt när antalet kvinnor ökar på beställarsidan. För att öka innovationskraften är det också viktigt att inte alla har samma utbildningsbakgrund.

Paula Lejonkula betonar dock att fler kvinnor eller medarbetare med utländsk bakgrund inte med automatik innebär en förbättring.

‒ Det räcker inte med att plocka in en mängd människor med olika bakgrund. Man måste som företag ha en vision om vad en ökad mångfald ska bidra med, vare sig det gäller att man vill öka rekryteringsbasen eller bättre kunna läsa av sina beställare. För att lyckas måste företagen själva inse vilka fördelarna kan vara. När man kommit så långt finns det hjälp att få.

Enligt Paula Lejonkula finns det många strukturer i branschen som motverkar ökad mångfald och jämställdhet. Det handlar såväl om ackordslöner som om bristen på flexibla arbetstider. Även den tydliga uppdelningen mellan yrkesarbetare och tjänstemän kan vara ett hinder.

‒ Ackordslöner gör det svårare att anställa personer som kan misstänkas sinka ackordet. När det gäller flexibla arbetstider finns det i dag möjlighet till detta i kollektivavtalet men används inte ‒ vi jobbar mellan sju och fyra, punkt! Trots att det skulle underlätta för många att få ihop familj och arbete. Med någon typ av skiftarbete skulle också maskinparken kunna användas mer effektivt.

Om branschen ska bli mer jämställd och mer varierad räcker det enligt Paula Lejonkula knappast med att försöka ändra attityder, om man inte samtidigt stimulerar de beteenden man vill uppnå.

‒ Det måste få konsekvenser om man inte beter sig så som företaget vill att man ska bete sig. På liknande sätt borde det också finnas möjlighet att uppmuntra önskvärda beteenden, till exempel genom att ge en bonus till den eller de chefer som lyckas öka andelen kvinnor på ett lyckosamt sätt.

Och det är primärt arbetsgivarens ansvar att se till att branschen blir mer varierad.

‒ Närmaste chefen är oerhört viktig för alla beteendeförändringar. Högsta cheferna och arbetsledning måste efterfråga ökad mångfald och platscheferna måste ha kunskap och mod att förändra.

Paula Lejonkula

Praktikum (foto: Rosie Alm)

Fem råd för ökad mångfald i ditt företag!

- Fundera över varför det är viktigt att ha ett mångfaldsperspektiv
- Analysera hur det går till när ni rekryterar
- Ta reda på hur medarbetarna uppfattar arbetsmiljön i företaget (allt från tillgång på omklädningsrum för män och kvinnor till hur man pratar med varandra på arbetsplatsen)
- Försäkra dig om att företaget inte bryter mot några regler i diskriminerings- och arbetsmiljömiljölagstiftning
- Fundera över vilka affärsmöjligheter ett ökat mångfaldsperspektiv kan ge

Foto: Samuel Unéus

Jämställdhet, mångfald och likabehandling

Vi på Peab är övertygade om att olika erfarenheter och perspektiv bidrar till en öppen arbetsmiljö.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.