Verkställande direktören

Till verkställande direktören, Jesper Göransson, i Peab AB har för 2021 utgått lön och annan ersättning, inräknat förmåner med totalt 8.453 kkr (8.442).

Därutöver har för 2021 rörlig ersättning utgått med 4.781 kkr (2.320) samt avsättning för LTI-program gjorts med 2.435 kkr (1.205), vilken placerats som pensionssparande i en kapitalförsäkring med koppling till Peabaktien. Pensionspremier inklusive avgifter för kapitalförsäkringar har under året uppgått till 4.240 kkr (4.158).

För verkställande direktören finns en utfästelse som medför pension från 62 års ålder. För denna utfästelse betalas årliga pensionspremier som uppgår till 47 procent av grundlönen. Dessa pensioner är avgiftsbestämda.

Uppsägningstiden från Peabs sida är tolv månader med reducering för lön från ny arbetsgivare kombinerat med ett avgångsvederlag om tolv månadslöner. Uppsägningstid för verkställande direktören är sex månader kombinerat med ett avgångsvederlag om sex månadslöner.