Andra ledande befattningshavare

Med andra ledande befattningshavare avses de sex personer (fram till och med 31 oktober fem personer) förutom verkställande direktören som ingår i Peabs koncernledning.

 Lön och annan ersättning, inräknat förmåner till andra ledande befattningshavare uppgick till 17.282 kkr (15.578). Därutöver har för 2018 rörlig ersättning utgått med 5.412 kkr (7.105) samt avsättningar för LTI- program gjorts med 3.014 kkr (3.762), vilka placerats som pensionssparande i ett finansiellt instrument med koppling till Peabaktien. Pensionspremier avseende andra ledande befattningshavare har under året uppgått totalt till 6.999 kkr (6.288).

Pensionspolicy för ledande befattningshavare innebär att pensions-premierna är baserade på en premietrappa inom alternativ ITP eller premiebestämda innebärande att total premie utgör 35-47 procent av den fasta lönen. Vissa ledande befattningshavare har överens-kommelser med Peab att anställningen upphör den månaden då befattningshavaren fyller 62 år. Övriga ledande befattningshavare har en överenskommelse att anställningen upphör den månad då befattningshavaren fyller 65 år.

Uppsägningstiden från Peabs sida är tolv månader med reducering för lön från ny arbetsgivare kombinerat med ett avgångsvederlag om sex-tolv månadslöner. Uppsägningstid för ledande befattningshavare är sex månader kombinerat med ett avgångsvederlag om sex månadslöner.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.