Styrelsen

På stämman 2020 beslutades att arvode till styrelsens ordförande utgår med 900.000 (oförändrat) kr och till varje övrig ledamot i styrelsen med 450.000 (oförändrat) kr.

För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet utgår arvode utgår med 75.000 (oförändrat) kr för respektive ledamot i vardera av dessa utskott.

För arbete i Revisionsutskottet utgår arvode till ordförande med 150.000 (oförändrat) kr och till vardera övrig ledamot med 75.000 (oförändrat) kr.

Det sammantagna arvodet till ledamöterna uppgår således till 5.325.000 (4.875.000) kr. 

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.