Styrelsen

På stämman 2018 beslutades att arvode till styrelsens ordförande utgår med 800.000 (600.000) kr och till varje övrig ledamot i styrelsen med 400.000 (300.000) kr.

För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet utgår arvode utgår med 60.000 (30.000) kr för respektive ledamot i vardera av dessa utskott.

För arbete i Revisionsutskottet utgår arvode till ordförande med 120.000 (120.000) kr och till vardera övrig ledamot med 60.000 (60.000) kr.

Det sammantagna arvodet till ledamöterna uppgår således till 4.320.000 (3.120.000) kr. 

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.