Talare från Peab på Business Arena Syd

Business Arena är ett återkommande evenemang som genomförs på flera platser i Sverige. Fastighetsbolag och andra aktörer i branschen ställer ut och berättar om vad som händer i deras verksamhet. Dessutom genomförs ett antal paneldebatter där läget i branschen och landet diskuteras.

I år arrangeras Business Arena Syd i anslutning till H22 CityExpo i Helsingborg. Peab deltar med Peab Lab där besökarna får testa olika alternativ för hållbart byggande. Peab har också med talare i två debatter den 8 juni:

Kim-Kulstad.jpg

13.35–13.50 Vad präglar boendet i en innovativ stadsdel? 

I stadsdelen Brunnshög har Lunds kommun en ambition att utforska lösningar för hållbart samhällsbyggande IRL. I visionen vill man vara ”världsledande”. Vad betyder det i praktiken för de bostadshus som byggs i området? Vilka smarta lösningar finns i och runt bostäderna?

Här deltar Kim Kulstad, regionchef Peab Bostad Syd. Läs mer här.


Karin-Bergkvist.jpg13.30–14.00 Gröna klöver med gröna krav

Investerare efterfrågar i allt större utsträckning hållbara projekt. Vad innebär det för den gröna produktutvecklingen. Hur säkrar man en grön investering? Vad kan vi förvänta oss i den gröna ekonomin framåt?

Här deltar Karin Bergkvist, hållbarhetstrateg inom Peabkoncernen. Läs mer här

Dela det här på: